Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XXVII. zasedání Zastupitelstva města

ze dne 10.7.2006

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________XXVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 10.7. 2006______________

 

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, zprávu o činnosti majetkového  výboru, zprávu o činnosti osadního výboru  Klenovka.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

 

            I.         VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení : RSDr. Čapský, Mgr. Rambousek, p. Polák.

 

           II.          BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXVI. a

                                                                    XXVII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                                       2)  Zprávu o činnosti majetkového výboru v období mezi

                                                                     XXVI. a XXVII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                                3) Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka v období mezi

                                                                    XXVI. a XXVII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

                                                                4) Informace ing. Petra Šilara o nelegálním skladu chemikálií

                                                                     ve Chvaleticích.

 

         III.          SCHVALUJE : 1) Program XXVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                                    2) Odprodej pozemku p.p.č. 1417/133 o výměře 42 m2 v k.ú. Přelouč

                                                         p. Petru H. za cenu 840,- Kč.

                                                    3) Odprodej pozemku p.p.č. 1780/43 v k.ú. Přelouč p. Petrovi N.

                                                         za cenu 1 000,- Kč.

                                                    4) Směnu pozemků p.p.č. 1780/42 o výměře 11 m2 v k.ú. Přelouč z

                                                         vlastnictví města za pozemek p.p.č. 13/3 o výměře 8 m2 z vlastnic-

                                                         tví pí. Ivy S.

                                                    5) Odprodej pozemku p.p.č. 461/4 o výměře 4 964 m2, p.p.č. 461/16

                                                         o výměře 34 m2, p.p.č. 416/17 o výměře 70 m2, p.p.č. 461/18 o vý-

                                                         měře 85 m2, st.p.č. 1900 o výměře 250 m2, st.p.č. 2364 o výměře

                                                         46 m2 a st.p.č. 2366 o výměře 29 m2 v k.ú. Přelouč Českému stře-

                                                         leckému svazu, Sportovně střelecký klub za cenu 35 000,- Kč.

                                                    6) Odprodej Ředitelství vodních cest ČR a.s. níže uvedené pozemky

                                                         v k.ú. Mělice za cenu dle znaleckého posudku: část p.p.č. 41/14

                                                         o výměře cca 764 m2, část p.p.č. 41/15 o výměře cca 30 m2, část

                                                         p.p.č. 41/16 o výměře cca 64 m2, část č. 41/14 (PK) o výměře

                                                         cca 1450 m2, část č. 41/18 (PK) o výměře cca 779 m2, část p.p.č.

                                                         41/22 o výměře cca 407 m2, část p.p.č. 41/23 o výměře cca 5 m2.

                                                    7) Odprodej Ředitelství vodních cest ČR a.s. níže uvedené pozemky

                                                         v k.ú. Přelouč za cenu dle znaleckého posudku:

                                                         LV 10010 (Město Přelouč je výlučným vlastníkem pozemků)

                                                         st.p.č. 1075 o výměře 264 m2, st.p.č. 2151 o výměře 30 m2, část p.

                                                         p.č. 349/1 o výměře cca 2 796 m2, část p.p.č. 349/3 o výměře cca

                                                         570 m2, p.p.č. 349/5 o výměře 11 m2, p.p.č. 349/6 o výměře 8 m2,

                                                         část p.p.č. 427/13 o výměře cca 866 m2, část p.p.č. 433/1 o výměře

                                                         cca 7 051 m2, část p.p.č. 433/3 o výměře cca 10 420 m2, p.p.č.

                                                         1767/1 o výměře 14 380 m2, p.p.č. 1767/2 o výměře 21 232 m2,

                                                         p.p.č. 1767/3 o výměře 5 679 m2, část p.p.č. 1771/1 o výměře                                                                                             

                                                         cca 29 576 m2, část p.p.č. 1771/2 o výměře cca 1 541 m2, část p.

                                                         p.č. 1778 o výměře cca 4 679 m2, část p.p.č. 1857/31 o výměře

                                                        cca 1 051 m2, část p.p.č. 1857/41 o výměře cca 13 439 m2, p.p.č.

                                                        1857/42 o výměře 809 m2, p.p.č. 2251/2 o výměře 134 m2, p.p.č.

                                                        2251/34 o výměře 24 m2, p.p.č. 2251/35 o výměře 82 m2, p.p.č.

                                                        2251/36 o výměře 249 m2, část p.p.č. 2251/37 o výměře cca

                                                        310 m2, p.p.č. 2260/1 o výměře 146 m2

                                                        LV 1301 (Město Přelouč je spoluvlastníkem ½ pozemků)

                                                        část p.p.č. 2251/6 o výměře cca 388 m2, p.p.č. 2251/18 o výměře

                                                        174 m2, p.p.č. 2251/19 o výměře 306 m2, p.p.č. 2251/20 o výměře

                                                        57 m2, část p.p.č. 2251/21 o výměře cca 47 m2, část p.p.č. 2260/16

                                                        o výměře cca 4 m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Irena   B u r e š o v á                                                                     Jaroslav   P a ď o u r

            starostka města                                                                               místostarosta města

 

Datum vložení: 14. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2013 0:00
Autor: