Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Územní plán města Přelouč

Změna č. 4 ÚP Přelouč - projednávaná dokumentace

Dokumentace pro veřejné projednání

VÝROK

Textová část

Grafická část

ODŮVODNĚNÍ

Textová část

Grafická část

Změna č. 3 ÚP Přelouč - projednávaná dokumentace

Dokumentace pro veřejné projednání

VÝROK

Textová část

Grafická část

ODŮVODNĚNÍ

Textová část

Grafická část

Vyhodnocení vlivů Změny č. 3 ÚP Přelouč na udržitelný rozvoj území

Územní plán Přelouč – právní stav po vydání změny č. 1

Vydán dne 26.10.2017 s účinností 15.11.2017

Textová část:

Grafická část:

Územní plán Přelouč – změna č.1 

Vydáno dne 26.10.2017 s účinností 15.11.2017

Textová část:

Grafická část:

Územní plán Přelouč

Vydáno dne 12.2.2015 s účinností 3.3.2015

Grafická část: