Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení 97. schůze rady města

Usnesení 97. schůze rady města 1

konané dne 2. 6. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

97. schůze rady města konané dne 2. 6. 2022

 

97/1/2022           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

97/2/2022           Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ – vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

o vyloučení dodavatele NOWASTAV akciová společnost, sídlem: Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 00565679, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“, z důvodu jeho odmítnutí uzavřít smlouvu o dílo.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 6. 6. 2022 9:10
Datum poslední aktualizace: 6. 6. 2022 9:12
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM