Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení 95. schůze rady města

Usnesení 95. schůze rady města 1

konané dne 19. 5. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

95. schůze rady města konané dne 19. 5. 2022

 

95/1/2022           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

95/2/2022   Zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky „III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice“ – smlouva o dílo

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice“ s dodavatelem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 25253361 za nabídkovou cenu 5 920 000,00 Kč bez DPH.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 95/2/2022-I.

T: 25. 5. 2022

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2022 7:48
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2022 7:50
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM