Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení 92. schůze rady města

Usnesení 91. schůze rady města 1

konané dne 21. 4. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

92. schůze rady města konané dne 21. 4. 2022

 

92/1/2022    Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

92/2/2022    Stanovení ceny tlakových kanalizačních přípojek v Klenovce

I.    Rada města Přelouče rozhoduje,

že cena za tlakové kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci v Klenovce, které budou realizovány městem Přelouč pro nemovitosti č.p. 3, č.p. 5, č.p. 18, č.p. 21, č.p. 24, č.p. 32 a č.p. 67, bude vlastníkům uvedených nemovitostí účtována ve výši 40 000,00 Kč s tím, že stavební náklady nad tuto uvedenou částku uhradí město Přelouč.

92/3/2022    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 35/4 v k.ú. Škudly.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení 92/3/2022-I.
T: 15. 5.2022

III.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 75/62 a p.č. 604/2, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.

IV.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 92/3/2022-III.
T: 15. 5. 2022

V.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka.

VI.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 92/3/2022-V.
T: 15. 5. 2022

VII.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2017 a p.č. 1851/1, oba v k.ú. Přelouč.

VIII.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 92/3/2022-VII.
T: 15. 5. 2022

92/4/2022    Návrh na schválení Smluvní dokumentace se společností enteria a.s. Pardubice na realizaci projektu „Přelouč – Sídliště Hodinářka 2

I.    Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města schválit smluvní dokumentaci sestávající ze smlouvy o zřízení práva stavby, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč, se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ 00274101 a společností enteria a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 27537790, za účelem výstavby Sídliště Hodinářka 2 sestávající z 10 bytových domů a 9 řadových domů.

92/5/2022    Schválení přijetí dotace

I.    Rada města Přelouče schvaluje

 přijetí neinvestiční dotace 70 000,00 kč od Pardubického kraje na přípravu a konání 28. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu č. KH/22/21951 o poskytnutí dotace na přípravu a konání 28. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 22. 4. 2022 9:56
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2022 7:18
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM