Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení 87. schůze rady města

Usnesení 87. schůze rady města 1

konané dne 22. 2. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

87. schůze rady města konané dne 22. 2. 2022

 

87/1/2022           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

87/2/2022           Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky „III/32219 – Mělice – II/333 (komunikace a chodníky) a Mělice – chodník podél III/32220 ve směru Lohenice“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o společném zadávaní veřejné zakázky „III/32219 – Mělice – II/333 (komunikace a chodníky) a Mělice – chodník podél III/32220 ve směru Lohenice“ se zadavatelem Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o společném zadávání dle usnesení č. 87/2/2022-I.

T: 4. 3. 2022

87/3/2022           Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“ s dodavatelem Společnost Klenovka (správce KAVE Bau s.r.o.), K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice, IČO 24135658, za nabídkovou cenu 47 895 304,97 Kč bez DPH.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 87/3/2022-I.

T: 28. 2. 2022

87/4/2022           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 84/2/2021-I., kterým byl schválen záměr na prodej pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč o výměře 3 719 m2 společnosti Západní terasy s.r.o., IČO 09379894, za cenu minimálně 2 715 000,00 Kč stanovenou revizním znaleckým posudkem vypracovaným společností RSM CZ, a.s.

87/5/2022           Vyjádření podpory městu Chlumec nad Cidlinou ve věci sporu ohledně úklidu spadu listí z veřejného prostranství na soukromý pozemek

        I.            Rada města Přelouče vyjadřuje

podporu městu Chlumec nad Cidlinou ve věci sporu ohledně úklidu spadu listí z veřejného prostranství na soukromý pozemek.

 

87/6/2022           Převod členství v družstvu vlastníků

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 1520, Veverkova ulice, Přelouč s p.I.Š., bytem, Přelouč, po převodu členského podílu v družstvu Bytové družstvo Veverkova Přelouč z p. J.Š. na její osobu.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 23. 2. 2022 12:50
Datum poslední aktualizace: 23. 2. 2022 15:19
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM