Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení 6. schůze rady města

Usnesení 6. schůze rady města 1

konané dne 21. 12. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

6. schůze rady města konané dne 21. 12. 2022

 

6/1/2022             Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

6/2/2022    Zadávací řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“ – Smlouva o dílo

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“ s dodavatelem STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže, IČO 03564240, za nabídkovou cenu 23 920 219,03 Kč bez DPH.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 6/2/2022-I.

T: 13. 1. 2023

 

 

Martin Š m í d                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 21. 12. 2022 12:51
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2023 13:04
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM