Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení 106. schůze rady města

Usnesení 106. schůze rady města 1

konané dne 3. 10. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

106. schůze rady města konané dne 3. 10. 2022

 

106/1/2022         Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

106/2/2022         Nabídka bezúplatného předání nepotřebného majetku zřizovateli a souhlas s likvidací – ZŠ Smetanova

        I.            Rada města Přelouče nepřijímá

nabídku příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, na bezúplatný převod drobného majetku a souhlasí s jeho vyřazením z evidence, a to likvidací. Jedná se o 37 ks drobného hmotného majetku (dle soupisu v příloze), který je nefunkční, značně opotřebovaný a poničený.

106/3/2022         Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – 1. část – Mostky a lávky „– Smlouva o dílo

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – 1 část – Mosty a lávky“ s dodavatelem KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice, IČO 24135658, za nabídkovou cenu 9 879 592, 57 Kč bez DPH.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 106/3/2022-I.

T: 14. 10. 2022

106/4/2022         Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 16. 9. 2022.

106/5/2022         Návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program ustavujícího zasedání zastupitelstva města.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 5. 10. 2022 9:34
Datum poslední aktualizace: 5. 10. 2022 9:36
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM