Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Příspěvkové organizace města Přelouče - informace o finančním řízení a zveřejněné dokumenty podle zákona 250/2000 Sb.

Střednědobé výhledy rozpočtu, rozpočty

Dokumenty příspěvkových organizací zveřejňované podle § 28 a 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

  • střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací
  • rozpočet

V listinné podobě jsou všechny dokumenty k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru na adrese: Městský úřad Přelouč, finanční odbor, Československé armády 1665, Přelouč.

V případě, že používáte prohlížeč Google Chrome a soubor PDF se vám nezobrazí korektně nebo se soubory PDF namísto automatického zobrazení v Chromu stahují, pravděpodobně je vypnutý Prohlížeč PDF v Chromu.

V jiných prohlížečích jako je Internet Explorer nebo Mozilla Firefox se tento problém nevyskytuje a soubor PDF se zobrazí správně.

ZŠ Smetanova 

2023 - návrh rozpočtu (59.62 kB)

2023 - schválený rozpočet

2023 – 2024 - návrh výhledu (613.96 kB)

2023 – 2024 -  schválený výhled

ZŠ Masarykovo nám. 

2023 - návrh rozpočtu (46.09 kB)

2023 - schválený rozpočet

2023 - 2024 - návrh výhledu (379.96 kB)

2023 - 2024 - schválený výhled

MŠ  Kladenská

2023 - návrh rozpočtu (25.82 kB)

2023 - schválený rozpočet

2023 - 2024 - návrh výhledu (201.25 kB)

2023 - 2024 - schválený výhled

MŠ  Za Fontánou

2023 - návrh rozpočtu (24.23 kB)

2023 - schválený rozpočet

2023 - 2024 - návrh výhledu (207.03 kB)

2023 - 2024 - schválený výhled

Základní umělecká škola

2023 - návrh rozpočtu (52.27 kB)

2023 - schválený rozpočet

2023 - 2024 - návrh výhledu (351.63 kB)

2023 - 2024 - schválený výhled

Školní jídelna

2023 - návrh rozpočtu (53.76 kB)

2023 - schválený rozpočet

2023 - 2024 - návrh výhledu (287.58 kB)

2023 - 2024 - schválený výhled

Dům dětí a mládeže

2023 - návrh rozpočtu (43.51 kB)

2023 - schválený rozpočet

2023 - 2024 - návrh výhledu (367.19 kB)

2023 - 2024 - schválený výhled

Kulturní a informační centrum

2023 - návrh rozpočtu (53.14 kB)

2023 - schválený rozpočet

2023 - 2024 - návrh výhledu (310.07 kB)

2023 - 2024 - schválený výhled

Městská knihovna

2023 - návrh rozpočtu (44.55 kB)

2023 - schválený rozpočet

2023 - 2024 - návrh výhledu (229.12 kB)

2023 - 2024 - schválený výhled

Technické služby města Přelouče

2023 - návrh rozpočtu (76.35 kB)

2023 - schválený rozpočet

2023 - 2024 - návrh výhledu (388.24 kB)

2023 - 2024 - schválený výhled

Střednědobý výhled rozpočtu:

Střednědobý výhled rozpočtu podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.
Návrh výhledu je zveřejňován minimálně 15 dnů před projednáním zřizovatelem (radou města), schválený výhled je zveřejněn do 30 dnů od schválení.

Rozpočet:

Rozpočet příspěvkové organizace podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu je zveřejňován minimálně 15 dnů před projednáním zřizovatelem (radou města), schválený rozpočet je zveřejněn do 30 dnů od schválení.