Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

V souladu s § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, orgány města Přelouče vykonávají přenesenou působnost pro orgány jiných obcí ve stejném správním obvodu, a to na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.

Bezděkov

VPS -- městská policie

Brloh

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Břehy

VPS -- městská policie

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Bukovina u Přelouče

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Hlavečník

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Holotín

VPS na úseku evidence obyvatel

VPS na úseku projednávání přestupků

Choltice

VPS -- městská policie

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Chrtníky

VPS na úseku projednávání přestupků

Chvaletice

VPS na úseku OSPOD

Jankovice

VPS na úseku evidence obyvatel

VPS na úseku projednávání přestupků

Jedousov

VPS na úseku evidence obyvatel

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Jeníkovice

VPS na úseku projednávání přestupků

Kladruby nad Labem

VPS -- městská policie

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Lipoltice

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Litošice

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Mokošín

VPS na úseku evidence obyvatel

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Morašice

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Poběžovice

VPS na úseku projednávání přestupků

Poběžovice u Přelouče

VPS na úseku OSPOD

Přelovice

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Přepychy

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Řečany nad Labem

VPS na úseku projednávání přestupků

VPS na úseku OSPOD

Selmice

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Semín

VPS na úseku projednávání přestupků

Sopřeč

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Sopřeč- měření rychlosti

VPS -- městská policie

Sovolusky

VPS na úseku evidence obyvatel

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Stojice

VPS na úseku OSPOD

Strašov

VPS na úseku evidence obyvatel

VPS na úseku projednávání přestupků

Svinčany

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Svojšice

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Tetov

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Trnávka

VPS na úseku OSPOD

Turkovice

VPS na úseku projednávání přestupků

Újezd u Přelouče

VPS na úseku projednávání přestupků

Urbanice

VPS na úseku projednávání přestupků

Valy

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Valy – měření rychlosti

VPS -- městská policie

Valy – napojení na PCO

VPS -- městská policie

Vápno

VPS na úseku projednávání přestupků

Veselí

VPS -- městská policie

VPS na úseku projednávání přestupků

Vyšehněvice

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků

Zdechovice

VPS na úseku OSPOD

Žáravice

VPS na úseku evidence obyvatel

VPS na úseku OSPOD

VPS na úseku projednávání přestupků