Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Celostátní sbírka právních předpisů ÚSC

Úvod - SPP (gov.cz) (odkaz)

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 9/2023 1

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 9/2023

Datum: 3. 1. 2024

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 10/2023 1

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 10/2023

Datum: 3. 1. 2024

o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 9/2023 1

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 11/2023

Datum: 3. 1. 2024

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška 1

Obecně závazná vyhláška

Datum: 11. 10. 2023

o veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška 1

Obecně závazná vyhláška

Datum: 7. 8. 2023

o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška 1

Obecně závazná vyhláška

Datum: 25. 5. 2023

o regulaci provozní doby pohostinských provozoven

Obecně závazná vyhláška 1

Obecně závazná vyhláška

Datum: 25. 5. 2023

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška 1

Obecně závazná vyhláška

Datum: 25. 5. 2023

o regulaci provozování hazardních her

Obecně závazná vyhláška 1

Obecně závazná vyhláška

Datum: 25. 5. 2023

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 6/2023 1

Obecně závazná vyhláška

Datum: 25. 5. 2023

kterou se ruší obecně závazné vyhlášky města Přelouč č. 10/2011 a č. 3/2012

Nařízení města Přelouče č. 1/2022 1

Nařízení města Přelouče č. 1/2022

Datum: 30. 3. 2022

kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

Datum: 6. 10. 2021

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč

Nařízení města Přelouče č. 1/2020 1

Nařízení města Přelouče č. 1/2020

Datum: 6. 5. 2020

kterým se doplňuje nařízení města č. 8/2012, kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou cenu

Ceník č. 1/2019 1

Ceník č. 1/2019

Datum: 12. 2. 2020

kterým se stanoví cena za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich vybraných úsecích v Přelouči, a kterým se ruší ceník č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

Datum: 25. 3. 2019

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Nařízení města Přelouč č. 1/2018 1

Nařízení města Přelouč č. 1/2018

Datum: 9. 1. 2019

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Přelouč

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 2/2016 1

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 2/2016

Datum: 16. 1. 2017

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Přelouč

Obecně závazná vyhláška č. 9/2015

Datum: 8. 10. 2015

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘELOUČE č. 2/2014

Datum: 28. 7. 2014

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3/2013

Datum: 8. 1. 2014

o městské policii

Nařízení města Přelouč č. 8/2012

Datum: 27. 6. 2013

kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou cenu

Nařízení města Přelouče č. 1/2009

Datum: 26. 6. 2013

o stanovení maximální ceny za nucený odtah a za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území Města Přelouče a místních částí Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota a Škudly.

Příloha k nařízení obce č. 7/2010

Datum: 26. 6. 2013

Příloha nařízení obce obsahuje seznam chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic
a stanovení pořadí důležitosti.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002

Datum: 26. 6. 2013

o závazných částech regulačního plánu Přelouč - Lipiny

Nařízení města Přelouč č. 7/2010

Datum: 26. 6. 2013

o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic