Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozdělení území města a integrovaných obcí do jednotlivých obvodů – rajonů.

MPVedle plnění úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, má každý strážník přidělený (konkrétně vymezený) úsek města, tzv. rajon a je pověřen jeho pravidelnou kontrolou. V tomto území má místní a osobní znalost. 

Území města je rozděleno celkem na IX. rajonů. + integrované obce, kterými jsou: Mělice, Lohenice, Břehy, Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota, Škudly.

Každý z občanů má pochopitelně možnost kdykoli se s jakoukoli žádostí nebo vzniklým problémem obrátit na kteréhokoli strážníka. Pokud by ale právě v místě jeho bydliště docházelo k opakovanému protiprávnímu jednání, je vhodné se obrátit tzv. na „SVÉHO“ strážníka, který situaci nebo problém bude dále řešit. Je možné se také na něho obrátit s žádostí o radu, preventivně ho upozorňovat na možná nebezpečí, strážníka pozvat např. na schůzi domovní rady, zastupitelstvo obce atd. 

Strážníka můžete kontaktovat na níže uvedená telefonní čísla, nebo na e-mailovou adresu. V případě jeho nepřítomnosti Vám bude sděleno, kdy má nejbližší směnu, popřípadě mu zanechat vzkaz.

Evidenční číslo - rajon město - rajon obec

str. 009 - I. - Štěpánov

str. 024 - II. - Lhota Škudly

str. 026 - III. - Lohenice

str. 005 - IV. - Mělice

str. 027 - V. - Klenovka

str. 029 - VI.

str. 019 - VII.

str. 020 - VIII.

str. 025 - IX. - Tupesy

str. 006 - Břehy