Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

 • 553/1991 Sb. o obecní policii
 • 418/2008 Sb. vyhláška k provedení zákona o obecní policii
 • 444/2008 Sb. vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka
 • 1/1993 Sb. Ústava České republiky
 • 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • 251/2016 Sb. o některých přestupcích
 • 40/2009 Sb. trestní zákoník
 • 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • 500/2004 Sb. správní řád
 • 273/2008 Sb. o policii České republiky
 • 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
 • 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu
 • 262/2006 Sb. zákoník práce
 • 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • 455/1991 Sb. živnostenský zákon
 • 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů