Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2019

7.1., 21. 1., 11. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 8.7., 29. 7., 19. 8., 2. 9., 23. 9., 7. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12.

Usnesení 119. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 119. schůze rady města 1konané dne 27. 9. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

119. schůze rady města konané dne 27. 9. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

 

  • SCHVALUJE :

 

119/  1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, kterým se prodlužuje doba plnění díla do 15. 12. 2018 z důvodu dlouhé dodací lhůty svítidel veřejného osvětlení od společnosti Philips Česká republika, s.r.o., a zvyšuje cena o díla o částku 53 211,95 Kč bez DPH, 64 386,46 Kč s 21 % DPH, z důvodu nutnosti napojení svítidel na jiný spínací okruh veřejného osvětlení, než uvažovala projektová dokumentace, a doplněním rozpojovacího bodu spínacích okruhů osvětlení.

119/  2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901, uzavřené na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200-0,668)“ v Přelouči, kterým se prodlužuje doba plnění inženýrské činnosti prováděné v rámci díla do 31. 1. 2019 z důvodu dořešení požadavků vlastníků dotčené technické infrastruktury a získání souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

119/  3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901, uzavřené na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,668-0,723)“ v Přelouči, kterým se prodlužuje doba plnění inženýrské činnosti prováděné v rámci díla do 31. 1. 2019 z důvodu dořešení požadavků vlastníků dotčené technické infrastruktury a získání souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

119/  4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901, uzavřené na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci „Revitalizace Račanského rybníčka (ř.km 1,115-1.202)“ v Přelouči, kterým se prodlužuje doba plnění inženýrské činnosti prováděné v rámci díla do 31. 1. 2019 z důvodu dořešení požadavků vlastníků dotčené technické infrastruktury a získání souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

119/  5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901, uzavřené na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „Revitalizace Račanského rybníčka (ř.km 1,330-1.725)“ v Přelouči, kterým se prodlužuje doba plnění inženýrské činnosti prováděné v rámci díla do 31. 1. 2019 z důvodu dořešení požadavků vlastníků dotčené technické infrastruktury a získání souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 2. 10. 2018
Poslední aktualizace: 2. 10. 2018 12:48
Autor: Miroslav Tkáč