Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2019

7.1., 21. 1., 11. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 8.7., 29. 7., 19. 8., 2. 9., 23. 9., 7. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12.

Usnesení 115. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 115. schůze rady města 1konané dne 9. 8. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

115. schůze rady města konané dne 9. 8. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

  • SCHVALUJE :

 

115/  1   Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120065924, uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035, v souvislosti s plánovanou výstavbou parkoviště u čp. 1554 v ulici Boženy Němcové.

 

  • ROZHODUJE :

 

115/  2 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“:

ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:    KZP - stavby s.r.o.

Sídlo dodavatele:  Erno Košťála 958, Studánka, 530 12 Pardubice 

IČ dodavatele:   04311949

Nabídková cena:  6.141.132,00 Kč bez DPH

jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:    NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. 

Sídlo dodavatele:  Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČ dodavatele:  28812875

Nabídková cena: 7.360.657,00 Kč bez DPH

jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:    Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo dodavatele:  Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 

IČ dodavatele:   25953818

Nabídková cena:  8.246.749,54 Kč bez DPH

jako čtvrtý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:    TES, spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:   Vrchovská 1354, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

IČ dodavatele:    47539330

Nabídková cena:   9.169.768,00 Kč bez DPH

 

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 13. 8. 2018
Poslední aktualizace: 13. 8. 2018 09:32
Autor: Miroslav Tkáč