Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2019

7.1., 21. 1., 11. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 8.7., 29. 7., 19. 8., 2. 9., 23. 9., 7. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12.

Usnesení 112. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 112. schůze rady města 1konané dne 28. 6. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

112. schůze rady města konané dne 28. 6. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

  • SCHVALUJE :

 

112/  1 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ s dodavatelem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, za nabídkovou cenu 10 070 165,63 Kč bez DPH.

112/  2 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Janem Valentou, náměstí 17. listopadu 1240, Přelouč a městem Přelouč, opravňující město Přelouč uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemku p.č. 80/16 v k.ú. Mělice.

 

  • ROZHODUJE:

 

112/ 3 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 - vnitřní vybavení a herní prvky – AKUSTICKÉ PIANINO“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel CMI Melodia a.s., Kladská 1117/25, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25278851, s nabídkovou cenou 200 000,00 Kč bez DPH.

112/ 4 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 - vnitřní vybavení a herní prvky – ELEKTRONIKA“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel KENAST s.r.o., J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky, IČO: 27243397, s nabídkovou cenou 34 220,00 Kč bez DPH.

112/ 5 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 - vnitřní vybavení a herní prvky – MOLITANOVÝ NÁBYTEK A HERNÍ PRVKY“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel DYNAMIS s.r.o., Husova 830, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČO: 28186800, s nabídkovou cenou 88 746,00 Kč bez DPH.

112/ 6 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 - vnitřní vybavení a herní prvky –TABULE A NÁSTĚNKY“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel KENAST s.r.o., J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky, IČO: 27243397, s nabídkovou cenou 42 536,00 Kč bez DPH.

112/ 7 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 - vnitřní vybavení a herní prvky – VÁRNICE NA ČAJ“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel Jiří Horák, Slezská 185, 747 74 Neplachovice, IČO: 67719872, s nabídkovou cenou 9 686,00 Kč bez DPH.

112/  8 o zrušení zadávacího veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 - vnitřní vybavení a herní prvky – SPOROTOVNÍ NÁČINÍ“, jelikož ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná úplná a přijatelná nabídka.

112/  9 o zrušení zadávacího veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 - vnitřní vybavení a herní prvky – HRAČKY“, jelikož ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka.

 

  • SOUHLASÍ :

 

112/ 10 S uzavřením dohody o narovnání se společností Montifer s.r.o.

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 2. 7. 2018
Poslední aktualizace: 2. 7. 2018 08:24
Autor: Miroslav Tkáč