Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2019

7.1., 21. 1., 11. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 8.7., 29. 7., 19. 8., 2. 9., 23. 9., 7. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12.

Usnesení 106. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
 Usnesení 106. schůze rady města 1konané dne 19. 4. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

106. schůze rady města konané dne 19. 4. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

 

  • SCHVALUJE :

 

106/  1 Veřejnoprávní smlouvu č. D23/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pěveckým sborem Josef Bohuslav Foerster Přelouč, z.s. ve výši 4 500,00 Kč na výdaje související s pořádáním jarního koncertu.

106/  2 Veřejnoprávní smlouvu č. D24/2018 uzavřenou mezi městem Přelouči a Oblastní charitou Červený Kostelec ve výši 5 000,00 Kč na úhradu části nákladů souvisejících s poskytováním služeb pacientům města s roztroušenou sklerózou.

106/  3 Veřejnoprávní smlouvu č. D25/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Mykabem spol. s.r.o., Přelouč ve výši 5  000,00 Kč na výdaje související s pořádáním zábavně – sportovní akce 2. ročníku den strojů, vědy a techniky II – odměny pro soutěžící, vybavení stavenišť a tombola.

106/  4 Smlouvu o dílo na renovaci podlahy v tělocvičně základní školy na Masarykově náměstí č.p. 50 v Přelouči s podnikatelem Lukášem Jakešem, Česká Bělá, IČO: 69846936, za cenu 92 218,00 Kč bez DPH, 111 583,78 Kč s 21% DPH.

106/  5 Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč.

106/  6 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč“ s dodavatelem PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, Pardubice 530 03, IČO: 05406595, za nabídkovou cenu 5 868 264,71 Kč bez DPH.

106/  7 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 – vnitřní vybavení a herní prvky – 1. část – Technologie stravování“, s dodavatelem Multi CZ s.r.o., Anenská 1715, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27488837, za nabídkovou cenu 518 120,00 Kč bez DPH.

106/  8 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 – vnitřní vybavení a herní prvky – 2. část – Vybavení venkovního hřiště“, s dodavatelem TEWIKO systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec, IČO: 25472887, za nabídkovou cenu 735 602,00 Kč bez DPH.

106/  9 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 – vnitřní vybavení a herní prvky – 3. část – Nábytek“, s dodavatelem MAKRA DIDAKTA s.r.o., Drahelická 162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk, IČO: 27916758, za nabídkovou cenu 484 348,14 Kč bez DPH.

106/ 10    Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0001 - stavební práce“ s firmou PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČO: 46504621, s navýšením ceny o 20 386,22 Kč bez DPH a provedením dílčích změn v příloze smlouvy – časovém harmonogramu prací.

 

  • SOUHLASÍ :

 

106/ 11   S návrhem generálního projektanta na sadové úpravy u opěrné zdi OZ 01 a úpravy sousedícího objektu č.p. 433 včetně kotelny v souvislosti s dostavbou MŠ Za Fontánou v Přelouči.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 24. 4. 2018
Poslední aktualizace: 24. 4. 2018 07:25
Autor: Miroslav Tkáč