Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2018

8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 18.6., 16.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 8.10.

 

 

Usnesení 85. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 85. schůze rady města 1konané dne 21. 8. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

85. schůze rady města konané dne 21. 8. 2017

 

Rada města Přelouče :  

 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

85/  1   Prezentaci společnosti City Parking Group v oblasti mobilních plateb parkovného.

85/  2   Situaci kolem pozemku 917/9 v k.ú. Přelouč s tím, že budou činěny kroky k ukončení výpůjční smlouvy s CROSS CLUB Přelouč.

85/  3   Informaci o předpokládané výši investičních nákladů na vybudování tří podélných parkovacích stání na pozemku p.č. 2274 v k.ú. Přelouč.

85/  4   Zápis ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 7. 8. 2017.

85/  5   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 2. 8. 2017.

85/  6  Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 14. 8. 2017.

85/  7   Oznámení o fúzi EUC Klinika Přelouč a.s. se společností Mamodiagnostické centrum Pardubice s.r.o. ke dni 1.8.2017, kdy v rámci fúze došlo ke změně obchodní firmy na EUC Klinika a.s.

 

 • ROZHODUJE :

 

85/  8   V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“

Nejvhodnější nabídku podal dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     Jiří Kunc
 • Sídlo dodavatele:                    Štrossova 1571, 530 03 Pardubice
 • IČ dodavatele:                        45510032
 • Nabídková cena bez DPH:      42.600,00 Kč.

Ve druhém pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     PREPO – TEAM s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    č.p. 30, 538 21 Liboměřice
 • IČ dodavatele:                        25954580
 • Nabídková cena bez DPH:      42.750,00 Kč.

Ve třetím pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
 • IČ dodavatele:                        27504514
 • Nabídková cena bez DPH:      87.000,00 Kč.

Ve čtvrtém pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     ENVICOM SAFETY s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
 • IČ dodavatele:                        05406374
 • Nabídková cena bez DPH:      89.100,00 Kč.

V pátém pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     Sol Power s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    Čechova 650, 538 21 Slatiňany
 • IČ dodavatele:                        28807545
 • Nabídková cena bez DPH:      108.500,00 Kč.

V šestém pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     SAFETY PRO s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
 • IČ dodavatele:                        28571690
 • Nabídková cena bez DPH:      110.000,00 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

85/  9   V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Výkon stavebně-technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“

Nejvhodnější nabídku podal dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     SAFETY PRO s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
 • IČ dodavatele:                        28571690
 • Nabídková cena bez DPH:      254.800,00 Kč.

Ve druhém pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
 • IČ dodavatele:                        275 04514
 • Nabídková cena bez DPH:      285.000,00 Kč.

Ve třetím pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:  Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
 • IČ dodavatele:                         27466868
 • Nabídková cena bez DPH:      297.000,00 Kč.

Ve čtvrtém pořadí se umístil dodavatel:

 • Jméno (název) dodavatele:     IS engineering s.r.o.
 • Sídlo dodavatele:                    Dvorek 401, 582 22 Přibyslav
 • IČ dodavatele:                        25975609
 • Nabídková cena bez DPH:      350.000,00 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

 • SCHVALUJE :

 

85/ 10  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1453/4 v k.ú. Přelouč.

85/ 11  Dohodu o skončení pachtu části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč (pod prodejním stánkem na Masarykově náměstí), uzavřenou mezi městem Přelouč a paní H. C. (dříve H. V.), a to ke dni 30. 9. 2017.

85/ 12  Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku, za roční nájemné minimálně 7 280,00 Kč od 1. 10. 2017.

85/ 13  Záměr na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč, o výměře 65 m2 panu J.M., bytem Přelouč, za cenu minimálně znaleckého posudku, za podmínky předložení písemného souhlasu vlastníka pozemkové parcely č. 14.

85/ 14  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi M. E., bytem Pardubice a městem Přelouč, na právo města realizovat na pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka stavbu „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“.

85/ 15  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi panem J. R., bytem Přelouč a městem Přelouč, na právo města realizovat na pozemku p.č. 2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče stavbu „Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odpadních vod do Přelouče“.

85/ 16  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené se společností DOR - SPORT s.r.o., č.p. 247, 739 36 Bruzovice, IČ: 60774151, na renovaci palubkové podlahy ve sportovní hale v ulici za Fontánou č.p. 1611 v Přelouči, kterým se sjednaná cena prací navyšuje o částku 6.645,22 Kč bez DPH, 8.040,72 Kč včetně 21% DPH, za vyžádané vícepráce.

85/ 17  Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, za nabídkovou cenu 12.945.456,00 Kč bez DPH.

85/ 18  Smlouvu na výkon autorského dozoru projektanta při stavbě přestupního terminálu veřejné dopravy v Přelouči, uzavíranou se společností VDI PROJEKT s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, IČ: 28860080, Za nabídkovou cenu 104.200,00 Kč bez DPH, 126.082,00 Kč včetně 21 % DPH.

85/ 19  Příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ s dodavatelem Jiří Kunc, Štrossova 1571, 530 03 Pardubice, IČ: 45510032, za nabídkovou cenu 42.600,00 Kč bez DPH.

85/ 20  Příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výkon stavebně-technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ s dodavatelem SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690, za nabídkovou cenu 254.800,00 Kč bez DPH.

85/ 21  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci ÚT a zdroje TUV v Domě dětí a mládeže, Veverkova 752, Přelouč, uzavřené se společností EKOTOP – Uhlíř s.r.o., Boženy Němcové 2168/10B, 568 02 Svitavy, IČ 26014599, kterým se sjednaná cena prací navyšuje o částku 20.713,00 Kč bez DPH, 25.062,73 Kč s 21 % DPH, za vyžádané vícepráce.

85/ 22  Vnitřní platový předpis města Přelouče, zřizovatele škol a školských zařízení s účinností od srpna 2017.

85/ 23  Smlouvu č. 440/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 na poskytnutí dotace ve výši 780.000,00 Kč na „Rekonstrukci chodníku v ulici Kladenská, Přelouč“.

85/ 24  Záměr na uzavření nové smlouvy mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s., na výpůjčku majetku města v areálu fotbalového hřiště v Přelouči, která nahradí smlouvu ze dne 21. 4. 2004 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 5. 2006, dodatku č. 2 uzavřeného dne 8. 12. 2009, dodatku č. 3 uzavřeného dne 23. 1. 2012, dodatku č. 4 uzavřeného dne 10. 9. 2012 a dodatku č. 5 uzavřeného dne 19. 8. 2014.

 

 • UKLÁDÁ :

 

85/ 25  Tajemnici Ing. Ivaně Lejhancové zajistit podání žádosti města (zastoupeného odborem správy majetku) silničnímu správnímu orgánu o stanovení místní úpravy provozu – osazení odrazového zrcadla v ulici Račanská naproti sjezdu z účelové komunikace (od bytových jednotek č.p. 1261-3) na komunikaci III. třídy Račanská.

85/ 26 Tajemnici Ing. Ivaně Lejhancové zajistit předložení návrhu OZV o veřejném pořádku, včetně řešení náměstí 17. listopadu.

 

 • DOPORUČUJE :

 

85/ 27  Zastupitelstvu města zařadit v rozpočtovém opatření č. 4 do rozpočtu města částku 150.000,00 Kč jako účelovou dotaci pro TJ Sokol Přelouč na opravu havárie stropu.

 

 • NESOUHLASÍ :

 

85/ 28  S uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Holotín na úseku přestupků.

85/ 29  S uplatněným nárokem na náhradu škody paní B. B.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 23. 8. 2017
Poslední aktualizace: 30. 10. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč