Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2018

8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 18.6., 16.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 8.10.

 

 

Usnesení 82. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 82. schůze rady města 1konané dne 29. 6. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

82. schůze rady města konané dne 29. 6. 2017

 

Rada města Přelouče :  

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

82/ 1    Změnu platového tarifu ředitelky Školní jídelny Přelouč, Obránců míru 1025 s platností od 1. 7. 2017 (Nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

 

  • SCHVALUJE :

 

82/ 2    Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 749/9 v k.ú. Přelouč, z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v pozemku, který bude převeden do vlastnictví Pardubického kraje.

82/ 3    Smlouvu darovací a o zřízení osobní služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, na bezúplatný převod pozemků p.č. 749/8 a p.č. 749/9, oba v k.ú. Přelouč.

82/ 4    Platový výměr ředitelce Školní jídelny Přelouč, Obránců míru 1025 s platností od 1. 7. 2017.

 

  • UDĚLUJE :

 

82/ 5    Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství Kulturnímu a informačnímu centru města Přelouče pro promítání letního kina v prostorách parku za ZŠ Masarykovo náměstí v termínech 12. 7. 2017, 26. 7. 2017 a 9. 8. 2017 vždy od 22:00 do 24:00 hodin.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 10. 7. 2017
Poslední aktualizace: 27. 9. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč