Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2018

8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 18.6., 16.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 8.10.

 

 

Stránka

Usnesení 77. schůze rady města konané

dne 7.11.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
77. schůze rady města konané dne 7.11.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

77/ 1 Zápis z provedené veřejnoprávní kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ Smetanova v Přelouči.
77/ 2 Způsob krytí případné ztráty kina v roce 2005.
77/ 3 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 1.11.2005.
77/ 4 Dopis Ekoma Bohemia, s.r.o. o ukončení nájemní smlouvy na budovu čp. 1414 v ul. Libušina v Přelouči k 31.12.2005.
77/ 5 Zprávu o redukci sbírek muzea v Přelouči.
77/ 6 Splnění úkolu č. 75/22, 76/21 a 76/22.

II. SCHVALUJE :

77/ 7 Zapojení města Přelouče do komunitního plánování sociálních služeb bez zvyšování počtu pracovníků (řešení dle bodu 2 důvodové zprávy).

III. PROMÍJÍ :

77/ 8 Místní poplatek za odpad včetně navýšení pí. K.D. za rok 2003 ve výši 473,- Kč a za rok 2004 ve výši 612,- Kč.

IV. NEPROMÍJÍ :

77/ 9 Místní poplatek za odpad za rok 2005 p.J .O. ve výši 492,- Kč.

V. ZAMÍTÁ :

77/10Žádost pí. H.T. o přechodné ubytování v čp. 30 v Klenovce v termínu od 1.12. 2005 do 31.12. 2007.

VI. STANOVÍ :

77/11 Cenu 70,- Kč/ks nástěnného kalendáře „Město Přelouč 2006“ .

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


24. 5. 2013 Zobrazit méně

Stránka