Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je město primárně zmocněno Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. ... Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 7/2015

Typ: ostatní
jíž se stanoví čas, ve kterém lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška

města Přelouče č. 7/2015

 

jíž se stanoví čas, ve kterém lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

 

Zastupitelstvo města Přelouče na svém zasedání dne 30. 6. 2015 vydalo usnesením č.: II/39 v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení

(1)     Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek, je provozování sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“).

(2)     Účelem této vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním výše uvedených sázkových her, loterií a jiných podobných her.

Čl. 2
Určení času

  1. Sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích je povoleno provozovat na území města Přelouče pouze v době:
  • neděle až čtvrtek od 06:00 hod – do 24:00 hod,
  • pátek a sobota od 06:00 hod – do 02:00 hod ranních následujícího dne.
  1. Regulace dle článku 2 odst. 1 se neuplatní v souvislosti s oslavami konce roku (tedy ze dne 31. 12. na 1. 1.).

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3/2015 jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů ze dne 16.4.2015.

Čl. 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Vyvěšeno: 2.7.2015

Sejmuto:  18.7.2015

Zveřejnění této vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.


Vytvořeno: 20. 7. 2015
Poslední aktualizace: 2. 7. 2017 23:03
Autor: Miroslav Tkáč