Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Územní plán Vyšehněvice

 

Změna č. 3 územního plánu Vyšehněvice – projednávaná dokumentace

 

Návrh pro veřejné projednání

Textová část

 

Grafická část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres koncepce technické infrastruktury

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Koordinační výkres

 

Územní plán – vydaná dokumentace

 

Územní plán Vyšehněvice- úplné znění po vydání změny č. 2

 

 

Změna č. 2 ÚP Vyšehněvice - vydaná dokumentace

Zpráva o uplatňování ÚP Vyšehněvice 2017

Změna č. 1 ÚP Vyšehněvice

Vydáno dne 22.3.2011 s účinností 6.5.2011

 

Územní plán – vydaná dokumentace

Vydáno dne 2.4.2008 s účinností 24.4.2008