Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Územní plán Vyšehněvice, vydaná dokumentace

Změna č. 3 územního plánu Vyšehněvice byla vydána  2.12.2022, nabyla účinnosti dne 2.1.2023


Úplné znění územního plánu Vyšehněvice po vydání změny č. 3


Textová část:

 

Grafická část:
Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres koncepce technické infrastruktury, vodní hospodářství

Výkres koncepce technické infrastruktury, energetika

Odůvodnění: Koordinační výkres

 

Změna č. 3 územního plánu Vyšehněvice


Textová část:

 

Grafická část:
Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres koncepce technické infrastruktury, vodní hospodářství

 

Odůvodnění:
Koordinační výkres

 

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

 

Územní plán – vydaná dokumentace

 

 

Územní plán Vyšehněvice- úplné znění po vydání změny č. 2

 

 

Změna č. 2 ÚP Vyšehněvice - vydaná dokumentace

Zpráva o uplatňování ÚP Vyšehněvice 2017

Změna č. 1 ÚP Vyšehněvice

Vydáno dne 22.3.2011 s účinností 6.5.2011

 

Územní plán – vydaná dokumentace

Vydáno dne 2.4.2008 s účinností 24.4.2008