Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Změna č. 3 územního plánu Urbanice – dokumentace pro veřejné projednání


Textová část:

•    Změna č. 3 Územního plánu Urbanice (1.17 MB) (pdf)

Grafická část:

•    Výkres základního členění území, Z3_VZČÚ_5_celek (1013.47 kB) (pdf)

•    Hlavní výkres, Z3_HV_5_celek (1.05 MB) (pdf)

•    Koordinační výkres, Z3_KOORDV_5_celek (3.54 MB) (pdf)

•    Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, Z3_ZPF_5_celek (2.57 MB) (pdf)

 

Právní stav ÚP Urbanice po Změně č.1 aktuální platná dokumentace

Vydáno dne 9.3.2016 s účinností 25.4.2016

Textová část:

 

Změna č. 1 ÚP Urbanice – vydaná dokumentace

Vydáno dne 9.3.2016 s účinností 25.4.2016

 

 

 

Zpráva o uplatňování ÚP Urbanice 2017

 

Územní plán – neaktuální dokumentace

Vydáno dne 4.12.2011 s účinností 29.12.2011