Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

ÚZEMNÍ PLÁN URBANICE

Úplné znění územního plánu Urbanice po vydání změny č. 2

Změna č. 2 územního plánu URBANICE byla vydána 16.9.2022, nabyla účinnosti 4.10.2022

Textová část:

 

Grafická část:

 

ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

Koordinační výkres: KOORDV_5 (1.53 MB)

Změna č. 2 územního plánu Urbanice, vydaná dokumentace

Změna č. 2 územního plánu Urbanice byla vydána  16.9.2022, nabyla účinnosti 4.10.2022

VÝROKOVÁ ČÁST

Textová část:

 

Grafická část:

 

ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

 

Změna č. 3 územního plánu Urbanice – vydaná dokumentace

Změna č. 3 územního plánu Urbanice byla vydána dne 28.01.2022 a nabyla účinnosti 14.02.2022

Textová část - Změna č 3 ÚP Urbanice (1.52 MB)

(A1 - Textová část Změny č. 3 ÚP Urbanice, B1 - Textová část Odůvodnění Změny č. 3 ÚP)

 

Výkresy

 

Právní stav Územního plánu Urbanice po Změně č.1

Vydáno dne 9.3.2016 s účinností 25.4.2016

Textová část:

 

Změna č. 1 ÚP Urbanice – vydaná dokumentace

Vydáno dne 9.3.2016 s účinností 25.4.2016

 

 

 

Zpráva o uplatňování ÚP Urbanice 2017

 

Územní plán – vydaná dokumentace

Vydáno dne 4.12.2011 s účinností 29.12.2011