Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Územní plán sídelního útvaru Újezd u Přelouče

Vydán 6.5.1999 s účinností od 22.5.1999

 

Změna č.1 Územního plánu sídelního útvaru Újezd u Přelouče

Vydáno dne 4.3.2010 s účinností 2.6.2010

 

Územní plán – projednávaná dokumentace

Návrh pro veřejné jednání