Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Nový územní plán Trnávka pořizuje Obecní úřad Trnávka:

https://www.trnavka-obec.cz/obec-129/navrh-uzemniho-planu/

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TRNÁVKA, platný územní plán

nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD dne 23.11.2005, OZV č. 1/2005 

 

Obecně závazná vyhláška

Hlavní výkres

 

Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRNÁVKA, platná změna

nabytí účinnosti 13.5.2010 

 

TEXTOVÁ ČÁST

Grafická část

 

Nový územní plán – projednávaná dokumentace

Návrh pro společné jednání