Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Úplné znění územního plánu Strašov po vydání změny č. 1

Změna č. 1 územního plánu Strašov byla vydána 2.2.2022 , nabyla účinnosti 4.3.2022

Textová část:

Úplné znění ÚP Strašov po vydání změny č. 1.pdf (1.02 MB)

Grafická část:

Výkres základního členění území.pdf (1.42 MB)
Hlavní výkres.pdf (2.02 MB)

Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací:
- VPS VPO.pdf (1.26 MB)

Výkres koncepce veřejné infrastruktury:

-VI energetika, doprava.pdf (521.43 kB)
-VI vodní hospodářství.pdf (643.39 kB)

Koordinační výkres.pdf (2.56 MB)

Změna č.1 Územního plánu Strašov

Textová část:

Výrok

- Změna č. 1 ÚP Strašov.pdf (5.03 MB)

Odůvodnění

- Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Strašov.pdf (13.65 MB)
 
Grafická část:

Výkres transformace jevů ÚP:

- IB0_vykres transformace jevu UP.pdf (620.22 kB)

 

Zpráva o uplatňování ÚP Strašov 2016

Územní plán – vydaná dokumentace

Vydáno dne 21.11.2007 s účinností 18.12.2007