Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Změna č.2  územního plánu Semín

 

Návrh pro veřejné projednání (4.27 MB)

Odůvodnění změny č. 2 ÚP Semín (13.61 MB)

 

Úplné znění územního plánu Semín po vydání změny č. 1

Změna č. 1 územního plánu Semín nabyla účinnosti 12.2.2022

Textová část:

Výroková část:
- IA-Textova_cast-UZ_po_ZM1 (pdf) (2.01 MB)

Odůvodnění:
Oduvodneni-ZM1_UP_Semin-vydani (pdf) (12.56 MB)

Grafická část:

Výkres základního členění území:
- IB1 Vykres zakladniho cleneni uzemi-UZ (pdf) (1.52 MB)

Hlavní výkres:
- IB2 Hlavni vykres-UZ (pdf) (2.49 MB)

Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací:
- IB4 Vykres VPS_O_A-UZ (pdf) (1.57 MB)

Výkres koncepce veřejné infrastruktury:

energetika, doprava:
- IB3a VI - energetika_doprava-UZ (pdf) (2.11 MB)

vodní hospodářství:

- IB3b VI - vodni hospodarstvi-UZ (pdf) (2.48 MB)

Koordinační výkres:
- IIB1 Koordinacni vykres –UZ (pdf) (3.89 MB)

Změna č. 1 ÚP Semín:
- ZM1_UP_Semin_vydani (pdf) (6.76 MB)

 

Územní plán – vydaná dokumentace

Vydáno dne 15.4.2015 s účinností 7.5.2015