Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Územní plán – vydaná dokumentace

Vydáno dne 15.4.2015 s účinností 7.5.2015

 

Změna č.1 ÚP Semín – projednávaná dokumentace