Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

Územní plán – vydaná dokumentace

Vydáno dne 9. 11. 2017 s účinností 8. 12. 2017

 

Grafická část