Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Územní plán Přelouč – změna č.1

Vydáno dne 26.10.2017 s účinností 15.11.2017

 

Textová část:

 

Grafická část:

 

Územní plán Přelouč – právní stav po změně č. 1, platná aktuální dokumentace

Právní stav územního plánu se považuje za úplné znění územního plánu (Přechodné ustanovení zavedené zákonem č. 225/2017 Sb., Čl. II.)

 

Textová část:

 

Grafická část: