Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

Územní plán – vydaná dokumentace

Vydáno dne 29.1.2018 s účinností 27.2.2018

 

Textová část:

Grafická část: