Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Územní plán - vydaná dokumentace

Vydáno dne 10.12.2012 s účinností 29.12.2012

 

Změna č.1 ÚP Litošice – vydaná dokumentace

Vydáno dne 1.10.2018 s účinností 13.11.2018

Změna č.1 ÚP Litošice (pdf)

Zpráva o uplatňování ÚP Litošice 2017

 

 

 Úplné znění ÚP Litošice po Změně č.1

Účinnost dne 13.11.2018