Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Změnu č. 1 ÚP Lipoltice pořizuje Obecní úřad Lipoltice:

https://lipoltice.cz/uredni-deska/

Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Lipoltice

https://lipoltice.cz/dokument/6993b493eff02ad57398bb57c6d26663

 

Územní plán - vydaná dokumentace

Vydáno dne 28.4.2011 s účinností 27.5.2011

 

 

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP LIPOLTICE 2017