Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Územní plán obce Kladruby nad Labem 

Nabytí účinnosti dne 30.12.2006

REGISTRAČNÍ LIST ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE - https://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL.asp?RC_UPD=44874209

Textová část

Grafická část

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb

Výkres širších vztahů

 

 

Územní plán – projednávaná dokumentace

 

Zadání ÚP 3.3.2017

Textová část

Grafická část