Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Územní plán sídelního útvaru Jedousov, vydaná dokumentace

Účinný od 11.1. 2010

 

Obecně závazná vyhláška

 

Grafická část

 

Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Jedousov

Účinnost od 1.6.2010

Opatření obecné povahy č. 1/2010, změna č. 1 ÚPSÚ Jedousov

 

Grafická část

Územní plán – projednávaná dokumentace

Návrh pro společné jednání: