Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Územní plán sídelního útvaru Jedousov, platná dokumentace

Účinný od 1. 2010

 

Obecně závazná vyhláška

 

Grafická část

Územní plán – projednávaná dokumentace

Návrh pro společné jednání: