Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

 

Územní plán Jankovice

Územní plán Jankovice byl vydán dne 4.6.2020 s účinností od 1.7.2020 .pdf

A1 textová část, obsahuje 37 stran

 

Výkresová číst:

A2.1 výkres základního členění území, 1 : 5 000

A2.2 hlavní výkres, 1 : 5 000

 

Odůvodnění územního plánu Jankovice obsahuje:

Textová část odůvodnění ÚP, obsahuje 83 stran

 

Grafická část odůvodnění obsahuje:

B2.1 koordinační výkres, 1 : 5 000

B2.2 výkres širších vztahů, 1 : 50 000

B2.3 výkres předpokládaných záborů půd. fondu, 1 : 5 000

B2.4a výkres koncepce technické infrastruktury, vodní hospodářství, 1 : 5 000

B2.4b výkres koncepce technické infrastruktury, energetika, telekomunikace, 1 : 5 000