Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

Pořizovatelem Územního plánu Chvaletice a jeho změn je Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování

 

PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHVALETICE

Územní plán Chvaletice – vydaná dokumentace

Změna č. 1 ÚP Chvaletice – vydaná dokumentace

Právní stav po Změně č. 1 ÚP Chvaletice

Změna č. 2 ÚP Chvaletice – vydaná dokumentace

Právní stav ÚP Chvaletice po Změně č. 2

Zpráva o uplatňování ÚP Chvaletice (2012 a 2017)