Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

 

ÚZEMNÍ PLÁN CHOLTICE - AKTUÁLNÍ DOKUMENTACE


ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLTICE po změně č. 2 s účinností od 6.10.2021


Textová část:

-    UZ_ÚP Choltice_po_Z2_ text (385.67 kB)


I.2. Grafická část: vzhledem k charakteru a rozsahu Změny č. 2 se nezpracovávala grafická část.  Platná je stále grafická část Úplného znění územního plánu Choltice po vydání změny č. 1


I.2. Grafická část po Z č. která obsahuje 3 výkresy:


I.2.a. Výkres základního členění území 1 : 5 000

- UZ UP Choltice ZCU


I.2.b. Hlavní výkres 1 : 5 000

- UZ UP Choltice HLV


I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

-UZ UP Choltice VPS

 

Změna č. 2 Územního plánu Choltice – textová část:

- Z2_ÚP Choltice_text (567.31 kB)

Grafická část se nezměnila

 

ÚZEMNÍ PLÁN CHOLTICE - NEAKTUÁLNÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLTICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

Zastupitelstvo městyse Choltice vydalo dne 26.10.2020 Změnu č. 1 Územního plánu Choltice

S účinností od 26.11.2020

- Vyhláška o vydání Změny č.1 ÚP Choltice

- Záznam o účinnosti Změny č. 1 územního plánu Choltice

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLTICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

I.1. Textová část má celkem 13 listů oboustranně tištěného textu.

I.2. Grafická část obsahuje 3 výkresy:

I.2.a. Výkres základního členění území 1 : 5 000

I.2.b. Hlavní výkres 1 : 5 000

I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II.2. Grafická část

II.2.a. Koordinační výkres 1 : 5 000

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

I.1. Textová část má celkem 33 listů oboustranně tištěného textu.

I.2. Grafická část obsahuje 3 výkresy

I.2.a. Výkres základního členění území 1 : 5 000

I.2.b. Hlavní výkres 1 : 5 000

I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

II.2. Grafická část

II.2.a. Koordinační výkres 1 : 5 000

II.2.b. Výkres širších vztahů 1 : 25 000

II.2.c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

Územní plán Choltice, neaktuální dokumentace

Územní plán – vydaná dokumentace

Vydáno dne 24.6.2013 s účinností 17.7.2013

Zpráva o uplatňování ÚP Choltice