Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

Zpráva o uplatňování ÚP Brloh 2016

 

 

Územní plán – vydaná dokumentace

Vydáno dne 27.10.2011 s účinností 30.11.2011