Obsah

Územně plánovací dokumentace

Do územních plánů je možné též nahlížet na Městském úřadu Přelouč - Stavební odbor, na Krajském úřadu Pardubického kraje – Odbor rozvoje a na příslušném Obecním úřadu.

Změna č.2 Územního plánu Břehy

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEHY SE BUDE KONAT DNE 19.2.2020 (středa) v 16:00 hod.

 

 

 

Formuláře ke stažení:
•    Připomínka k územnímu plánu .doc
•    Námitka proti územnímu plánu .doc

 

Územní plán – vydaná dokumentace

Vydáno dne 28.11.2007 s účinností 28.12.2007

 

Právní stav ÚP Břehy po Změně č.1

Změna č. 1 ÚP Břehy – vydaná dokumentace

Vydáno dne 7.10.2014 s účinností 24.10.2014

Zpráva o uplatňování ÚP Břehy 2016

Změna č. 2 UP Břehy – projednávaná dokumentace

Návrh pro společné jednání

Grafická část