Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně analytické podklady

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ – ORP PŘELOUČ

vytvořeno: 8.1.2009

Evropský fond pro regionální rozvoj

Město Přelouč má již k dispozici zpracované územně analytické podklady (ÚAP) pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností.

Stavební odbor, oddělení územního plánování oznamuje, že dne 19.12.2008 byly ÚAP předány Krajskému úřadu Pardubického kraje.

ÚAP byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
 


Objednatel:

Město Přelouč
Masarykovo nám. 25, Přelouč

Zpracovatel:

URBAPLAN spol. s r.o.
Ing. Arch. Bedřich Falta
Komenského 266, Hradec Králové


Projekt pořízení „Územně analytické podklady obcí – ORP Přelouč“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie,  Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Více informací – Strukturální  fondy - Integrovaný operační program

 

Dokumentace ÚAP ORP Přelouč obsahuje:

  1. Textovou část – Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
  2. Textovou část – RURÚ – SWOT analýzy
  3. Grafickou část:

a)      Výkres hodnot území

b)      Výkres limitů využití území

c)      Výkres záměrů na provedení změn v území

d)      Výkres problémů k řešení