Obsah

Regulační plány - Územně plánovací dokumentace

Regulační plány Chvaletice

Pořizovatelem regulačních plánů Chvaletic a jejich změn je Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování

 

http://www.chvaletice.cz/mesto/regulacni-plany/?page=1 (+ další stránky)

  • Regulační plán Chvaletice – Hornická čtvrť - západ
  • Regulační plán Chvaletice – Areál technických služeb
  • Regulační plán Chvaletice - centrum
  • Regulační plán Chvaletice – Malé Lipníky
  • Regulační plán Chvaletice – Na zadních horách – změna č. 1 a č. 2