Obsah

Regulační plány - Územně plánovací dokumentace

Regulační plány Chvaletice

Pořizovatelem regulačních plánů Chvaletic a jejich změn je Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování

 

 

  • Regulační plán Chvaletice – Areál technických služeb
  • Regulační plán Chvaletice - centrum
  • Regulační plán Chvaletice – Malé Lipníky
  • Regulační plán Chvaletice – Na zadních horách – změna č. 1 a č. 2