Obsah

Přelouč - znak města

Strategický plán ekonomického rozvoje města Přelouče

Strategický plán rozvoje města byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2014
 

esfcr_logo

Vážení spoluobčané,

Strategický plán rozvoje města je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Strategický plán rozvoje města by měl přispět k lepšímu zacílení záměrů města do budoucna a tím i ke zlepšení života ve městě.

Podrobnější  informace jsou rozčleněny do sekcí jednotlivých prioritních oblastí, naleznete je v záložkách pod tímto textem.

Po kliknutí na jednotlivé nadpisy se vám zviditelní obsah konkrétní části akčního plánu. Zde budou průběžně doplňovány informace o postupu v realizaci jednotlivých úkolů.

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“ je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Plán prevence kriminality města Přelouč

schválen Radou města Přelouče na schůzi dne 30. 1. 2017

k bodu 6).pdf Staženo: 241x | 15.02.2017

Finální dokument - strategický plán rozvoje města

Nový strategický plán rozvoje města byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2014

sp přelouč_finální dokument_ksr_verze květen 2014[244].pdf Staženo: 2120x | 03.07.2014

Prezentace k Průzkumu spokojenosti obyvatel

prezentace ze Setkání s veřejností dne 20.ledna 2014 v městském kině

sp_přelouč_prezentace_ze_setkání_s_občany.pdf Staženo: 451x | 23.01.2014

Strategický plán rozvoje města – informace o realizaci projektu – leden 2014

Realizace projektu nového strategického plánu rozvoje města se přesunula do strategické fáze. Sešly se první pracovní skupiny a konalo se veřejné projednání výsledků analýzy Průzkum spokojenosti občanů v městském kině.

info_o_realizaci_sp_za leden 2014.pdf Staženo: 482x | 23.01.2014

Průzkum spokojenosti obyvatel města Přelouč

Na začátku procesu tvorby strategického plánu města Přelouč, byl ve městě zrealizován Průzkum spokojenosti obyvatel města. Průzkum představuje subjektivní analýzu, která byla provedena on-line průzkumem a vyplňováním tištěné verze dotazníku. Průzkum spokojenosti obyvatel byl realizován od poloviny září do konce října 2013. Cílem průzkumu bylo zprostředkovat nezávislou zpětnou vazbu názorů, postojů, preferencí a potřeb obyvatel města Přelouč. Výstupy z průzkumu poskytují zmapování úrovně spokojenosti či nespokojenosti obyvatel s jednotlivými oblastmi života a zároveň také přispějí k lepšímu zaměření strategických záměrů města do budoucna.

pso prelouc 2013.pdf Staženo: 1042x | 03.01.2014

Průzkum podnikatelského prostředí ve městě Přelouč

Průzkum podnikatelského prostředí (PPP) je součástí analytické fáze procesu strategického plánování rozvoje města a byl proveden pro Město Přelouč. Vedle PPP byl rovněž realizován dotazníkový průzkum spokojenosti obyvatel města, dále pak byla zpracována socioekonomická analýza – Profil města Přelouče.

ppp prelouc 2013.pdf Staženo: 532x | 03.01.2014

Socioekonomický profil města

Socioekonomický profil města je jedním z podkladů pro tvorbu Strategického plánu rozvoje města Přelouč na období 2014-2020. Cílem dokumentu je shrnout základní informace o regionu a poukázat na hlavní problémové oblasti a vývojové trendy v městě v jednotlivých tématech.

socioekonomickyprofilmesta_131211 (2).pdf Staženo: 886x | 03.01.2014

Stránka

  • 1