Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZPRÁVA O REALIZACI PROJETKU „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč, reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“

Typ: ostatní
Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč“ byl zahájen v únoru 2013, termín ukončení projektu je stanoven na 31.1.2015.

Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00001

Řídící orgán: Ministerstvo vnitra ČR

 

Cílem projektu je především posílení územní veřejné správy a veřejné služby ve městě Přelouč. Toho se snaží městský úřad dosáhnout prostřednictvím realizace plánovaných klíčových aktivit.

V rámci první klíčové aktivity, kterou je „Realizace procesního a bezpečnostního auditu vč. rozdílové analýzy“ byla zpracována analýza procesů, tj. činností a jejich návazností v jednotlivých odborech a odděleních úřadu. Výsledkem bylo zpracování řady dokumentů. Jednak byla zpracována vrcholová procesní mapa celého úřadu a dále bylo vytipováno pět oblastí, kde se vyskytovaly v praxi organizační problémy. Každá z těchto oblastí byla dále podrobně rozpracována v samostatných dokumentech. Završením části procesní analýzy bylo zpracování výsledného dokumentu – Rozdílová analýza současného a navrženého optimalizovaného stavu MěÚ. Závěry tohoto dokumentu jsou postupně realizovány a zapracovávány do vnitřních předpisů úřadu. V současné době jsou prováděny analýzy procesů z hlediska bezpečnosti informací. Tato činnost je velmi důležitou součástí projektu a bude završena zpracováním dokumentu Systém zabezpečení informací na úřadě.

O druhé klíčové aktivitě, jejímž výstupem je Strategický plán rozvoje města, jsou občané pravidelně podrobně informováni v měsíčníku Rošt a na webových stránkách města. Zde je také strategický plán zveřejněn a připraven k nahlédnutí. Řada občanů a podnikatelů byla do této aktivity zapojena.

V rámci třetí klíčové aktivity s názvem „Zkvalitnění finančního řízení města“ probíhají analýzy finančního řízení v našem městě, tj. tvorby rozpočtu a návazných finančních procesů a jejich výstupů. Velkým přínosem je uskutečnění  řady  akreditovaných školení a vzdělávání  nejen pro úředníky, ale i představitele samosprávy v oblasti finančního řízení.

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč“ je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

esfcr logo


Vytvořeno: 23. 7. 2014
Poslední aktualizace: 16. 11. 2017 23:01
Autor: