Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně analytické podklady obcí – ORP Přelouč

Typ: ostatní
Město Přelouč má již k dispozici zpracované územně analytické podklady (ÚAP) pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností.

Stavební odbor, oddělení územního plánování oznamuje, že dne 19.12.2008 byly ÚAP předány Krajskému úřadu Pardubického kraje.

ÚAP byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Evropský fond pro regionální rozvoj

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ – ORP PŘELOUČ

 

Město Přelouč má již k dispozici zpracované územně analytické podklady (ÚAP) pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností.

 

Stavební odbor, oddělení územního plánování oznamuje, že dne 19.12.2008 byly ÚAP předány Krajskému úřadu Pardubického kraje.

ÚAP byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.


Objednatel:      Město Přelouč

                        Masarykovo nám. 25, Přelouč

Zpracovatel:     URBAPLAN spol. s r.o.
                        Ing. Arch. Bedřich Falta

                        Komenského 266, Hradec Králové


Projekt pořízení „Územně analytické podklady obcí – ORP Přelouč“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie,  Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Více informací – Strukturální  fondy - Integrovaný operační program

Dokumentace ÚAP ORP Přelouč obsahuje:

  1. Textovou část  Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
  2. Textovou část  RURÚ – SWOT analýzy
  3. Grafickou část:

a)      Výkres hodnot území

b)      Výkres limitů využití území

c)      Výkres záměrů na provedení změn v území

d)      Výkres problémů k řešení


Vytvořeno: 8. 1. 2009
Poslední aktualizace: 26. 11. 2017 23:03
Autor: