Obsah

Revitalizace Račanského rybníku

Typ: Granty a dotace
Revitalizace Račanského rybníku 3Název a číslo projektu: Revitalizace Račanského rybníku, CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010370
Předpokládaný termín ukončení projektu: říjen 2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla přiznána dotace v max. výši 2 091 472,69 Kč.
Realizací projektu dojde k odstranění dnového sedimentu, zmírnění sklonů svahů, úpravám stromové a keřové zeleně, vybudování nového přístupu do prostoru zátopy rybníka a vytvoření funkčního litorálního pásma. Cílem projektu je zlepšení biologických funkcí rybníku a zlepšení zdravotního i estetického stavu zeleně.


Vytvořeno: 19. 3. 2020
Poslední aktualizace: 19. 3. 2020 11:04
Autor: Lada Kubínová