Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

REKONSTRUKCE KOTELNY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PŘELOUČ NA UČEBNU ZPRACOVÁNÍ A REPRODUKCE ZVUKU

Typ: ostatní
Město Přelouč v roce 2012 podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“ a se svou žádostí bylo úspěšné. Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

 

Město Přelouč v roce 2012 podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“ a se svou žádostí bylo úspěšné. Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Předmětem projektu je investice do rekonstrukce budovy bývalé kotelny Základní umělecké školy Přelouč a její přestavba na učebnu zpracování a reprodukce zvuku v souvislosti se zaváděním nového školního vzdělávacího programu „Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba“. Modernizace vybrané části Základní umělecké školy povede ke změně prostředí, v němž se žáci vzdělávají a pohybují, a tím k následné kultivaci a rozvíjení odborných a klíčových kompetencí žáků. 

Hlavním cílem projektu je možnost poskytovat žákům základy vzdělaní ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby. Připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání na středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích. Dalším z dílčích cílů je také zapojit do nového vzdělávacího programu žáky ze všech oborů Základní umělecké školy, ať již přímo či nepřímo. Důraz bude kladen na mezioborové vazby, kdy například žák oboru „Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba“ složí hudbu k tanečnímu vystoupení, nebo k divadelnímu představení, či vernisáži. Využití moderních technologií nového oboru se tak promítne do funkce celé školy.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhlo počátkem roku 2013. Vítězem se stal uchazeč  Ing. Pavel Kafka, Havlíčkův Brod.  Staveniště bylo dodavateli předáno  dne 25.04.2013 a téhož dne započala fyzická realizace projektu.


Vytvořeno: 29. 5. 2013
Poslední aktualizace: 24. 11. 2017 23:05
Autor: