Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v MěÚ Přelouč“

Typ: ostatní
CZ.1.04/4.1.01/89.00001 byl úspěšně realizován

V období únor 2013 – leden 2015 probíhala realizace projektu „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč“, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci Výzvy 89.

Na realizaci projektu se podílel sedmičlenný tým složený z úředníků městského úřadu pod vedením tajemnice městského úřadu jako garanta projektu.

Hlavním cílem projektu bylo posílení územní veřejné správy ve městě Přelouč, zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení otevřenosti a transparentnosti úřadu vůči občanům. V rámci projektu byly definovány celkem tři klíčové aktivity:

  • Realizace procesního a bezpečnostního auditu, která zahrnovala podrobné zmapování procesů probíhajících na některých odborech městského úřadu, identifikaci rizik, identifikaci personálních zdrojů a navržení optimalizace současného stavu procesů a vytížení pracovních pozic. Výstupem byla tvorba mnoha dokumentů, zejména „Vrcholová procesní mapa MěÚ“, „Optimalizace organizační struktury MěÚ“ a „Rozdílová analýza současného a navrženého stavu“, na jejichž základě došlo k úpravám organizace úřadu.

    Na procesní audit plynule navázal bezpečnostní audit, jehož výstupem bylo vytvoření Systému zabezpečení informací na úřadě. V souvislosti s touto aktivitou byla zpracována dokumentace bezpečnostní politiky a upravena řada interních směrnic, které řeší jednotlivé úseky zabezpečování informací na úřadě, a to nejen v oblasti informačních technologií.

  • Zpracování strategického plánu rozvoje města, který je dlouhodobým koncepčním dokumentem rozvoje města s výhledem na 15-20 let. Na tvorbě strategického plánu se podílelo velké množství lidí – podnikatelů, odborníků na jednotlivé prioritní oblasti, zástupců vzdělávacích institucí, představitelé města a vybraní úředníci. V pracovních skupinách zazněla pestrá směs nápadů a názorů, které se zpracovatelům strategického plánu podařilo shrnout do závěrečného dokumentu, který schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26.6.2014. Schválený „Strategický plán rozvoje města Přelouče“ se tak stal oficiální politikou města v oblasti dlouhodobého rozvoje. Po komunálních volbách 2014 byla Radou města ustavena Řídící a monitorovací komise pro realizaci strategického plánu, která bude spolupracovat na implementaci strategického plánu.

  • Zkvalitnění finančního řízení města znamenalo především analyzovat oblasti potřeby finančního vzdělávání. Na základě této analýzy probíhalo vzdělávání představitelů samosprávy a úředníků, především úřednic finančního odboru. Proběhla řada školení přímo v prostorách městského úřadu i mimo něj, pořádaných odborníky z praxe v oblasti finančního řízení.  Na školeních se přítomní seznamovali především s novou legislativou a jejím dopadem do finančního řízení města. K završení této aktivity byla zpracována vnitřní směrnice „Rozpočet a oběh účetních dokladů“, která nastavuje systém řízení rozpočtového a nákupního procesu, správy majetku a finančního řízení MěÚ Přelouč.

                                                                                                                           Veronika Dofková

ESFCR logo 


Vytvořeno: 3. 2. 2015
Poslední aktualizace: 7. 11. 2017 23:02