Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč

Typ: Granty a dotace
Fond soudržnosti - logoČíslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002357

Fond soudržnosti - logo

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002357

Název projektu: Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V rámci projektu je zpracovávána studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření (vč. přírodě blízkých protipovodňových opatření) pro území správního obvodu města Přelouče, který patří mezi místa s potenciálním povodňovým rizikem. Hlavními tématy zpracovávané studie jsou rozlivy z Labe, úpravy na Labi, povodí Švarcavy, Brložského potoka a meliorační stavby.

Očekávané změny po ukončení realizace projektu jsou v těsném spojení s jeho cíli. Díky zpracované studii odtokových poměrů (studii proveditelnosti) budou konkrétně navržena a již připravena k následné realizaci protipovodňová opatření zaměřená na zvýšení retence vody v povodí, umožnění neškodného rozlivu vody v nivách (vč. například realizace povodňového parku na Švarcavě pod Račanským rybníkem), zvětšení retenční kapacity vodních děl, zachycení povodňových průtoků v suchých retenčních nádržích a ochranu intravilánu přírodě blízkými úpravami vodních toků. Budou navržena opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (povodí Brložského potoka). V kombinaci s následnou realizací navržených opatření bude v důsledku projektu zajištěna vyšší ochrana obyvatelstva i majetku v zájmovém území a např. s ohledem na návrh revitalizace odstavených ramen Labe také zlepšení biologických složek ekologického stavu předmětných vodních útvarů.

Celkové náklady projektu jsou ve výši Kč 1 185 800,- včetně DPH, z toho dotace činí Kč 943 052,22.

Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč 1


Vytvořeno: 4. 6. 2018
Poslední aktualizace: 5. 6. 2018 10:22
Autor: