Obsah

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Typ: Granty a dotace
Cyklostezka Přelouč - Lhota 1Číslo projektu: ISPROFOND 5538510067
Název projektu: „Cyklostezka Přelouč - Lhota“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2018

Cílem projektu je realizace nedělené stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů, umožňující obousměrný provoz v lokalitě Přelouč – Lhota. Celkové náklady projektu dle Smlouvy o dílo činí Kč 12 184 900,41. Poskytovatel schválil dotaci ve výši Kč 6 600 000,-. Podíl Města tedy činí Kč 5 584 900,41, z toho Kč 1 164 853,72 je minimální podíl žadatele na uznatelných nákladech a Kč 4 420 046,69 jsou neuznatelné náklady.

Projekt je spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.


Vytvořeno: 6. 11. 2018
Poslední aktualizace: 6. 11. 2018 12:11
Autor: