Obsah

Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč

Typ: Granty a dotace
Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč 1Číslo projektu: ISPROFOND 5537510188
Název projektu: „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2018

Obsahem projektu je rekonstrukce levostranného chodníku, vytvoření 3 nasvětlených přechodů pro chodce, 2 míst pro přecházení, 3 míst usnadňujících přecházení. Úpravy zahrnují i rampu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace před budovou polikliniky, nová parkovací stání a zřízení veřejného osvětlení. Hlavním smyslem této akce je vytvoření bezbariérové pěší trasy v úseku mezi autobusovým a vlakovým nádražím, proto dojde i k realizaci doplňujících bezbariérové úprav v lokalitě autobusového nádraží dle požadavků Úřadu vlády ČR, Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, který tuto akci také podpořil. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost KZP – stavby s.r.o., se kterou Město podepsalo smlouvu o dílo ve výši cca 7,4 mil. Kč, z toho dotace bude činit cca 2,5 mil. Kč.

Projekt je spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.


Vytvořeno: 6. 11. 2018
Poslední aktualizace: 6. 11. 2018 12:13
Autor: